Uniwersytet Wrocławski

Global Communication

Znajdujesz się w: Strona główna > News > Nadanie tytułu doktora honoris causa UMCS pani prof. dr hab. Teresie Łoś-Nowak

W dniu 14 grudnia 2016 r. o godz. 11.00 w Auli im. Ignacego Daszyńskiego na Wydziale Politologii UMCS odbędzie się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Pani Prof. dr hab. Teresie Łoś-Nowak.

prof_los-nowak

Prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak ukończyła studia prawnicze na  Wydziale  Prawa  Uniwersytetu  Wrocławskiego. W 1975 r. uzyskała stopień doktora nauk politycznych na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 1990 r. stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na Uniwersytecie Wrocławskim. Tytuł naukowy profesora odebrała w 2000 roku.  Przez 6 lat pełniła funkcję Dyrektora Instytutu Politologii. W latach 2005-2012 była prorektorem do spraw studenckich UWr. Z jej inicjatywy w Instytucie Politologii utworzono Zakład Stosunków Międzynarodowych. Także dzięki jej staraniom na kierunku politologia powstała specjalizacja stosunki międzynarodowe.

Profesor Teresa Łoś-Nowak jest niekwestionowanym autorytetem w zakresie teorii stosunków międzynarodowych oraz polityki zagranicznej Polski. W swoich badaniach koncentrowała się m.in. na kwestiach bezpieczeństwa europejskiego, wspólnej polityki zagranicznej UE.

Profesor Teresa Łoś-Nowak wypromowała 13 doktorantów, była recenzentem 35 rozpraw doktorskich oraz 31 przewodów habilitacyjnych; opiniodawcą w 8 wnioskach o tytuł profesora.

Wieloletnia praca badawcza prof. dr hab. Teresy Łoś-Nowak przyczyniła się do powstania wybitnych publikacji naukowych. Była Przewodniczącą Komitetu Nauk Politycznych PAN oraz ekspertem Narodowego Centrum Nauki.  W 2005 r. otrzymała indywidualną Nagrodę Naukową im. Franciszka Ryszki za całokształt dorobku naukowego. W 2001 za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Nadanie  Profesor  Teresie  Łoś-Nowak  tytułu  doktora  honoris  causa  Uniwersytetu  Marii  Curie  Skłodowskiej w Lublinie stanowi wyraz uznania Jej pozycji w świecie, a także uhonorowania wieloletniej, owocnej działalności badawczej i naukowej.